header2

Tarım

TARIM ALANLARI

İlçemizin yüz ölçümü 1082.6 km2’dir. Bu alanın 333,97 km2’lik kısmı yani %30,84’Ü tarım alanıdır. İlçemizin 2020 yılı tarım alanlarının dağılımı kullanım amaçlarına göre incelendiğinde %53,27’lik pay ile Tahıllar ve Diğer Bitkisel Ürünlerin üretimine yönelik alanın ilk sırada yer aldığı görülmektedir. %31,53 ile ikinci sırada Meyveler, İçecek ve Baharat Bitkileri alanı gelmektedir. Üçüncü sırada ise %14,09 ile sebze alanı bulunmaktadır.

İlçenin 2004 yılından bugüne tarım alanları dağılımı incelendiğinde en büyük kaybın (-%27,77) 2011 yılında yaşandığı görülmektedir. Ancak bu durum, bir dönem birden fazla ekim yapılan arazilerin ekim sayısı kadar tarım alanlarına dahil edilmesinden kaynaklanmaktadır. 2011 yılından itibaren bu uygulama kaldırılmıştır.

İzmir İli ilçeleri arasında en geniş tarım arazilerine sahip ikinci ilçe konumunda olan ilçemizin tarımsal alanı İzmir İli tarımsal amaçlı alanlarının %10,26’lık kısmını oluşturmaktadır. Alanların kullanım amaçlarına göre İzmir ile kıyaslanması sonucunda Meyveler, İçecek ve Baharat Bitkileri Alanı %7, Sebze Alanı %13, Süs Bitkileri Alanı %23, Tahıllar ve Diğer Bitkisel Ürünlerin Alanı %13’ü kadar olduğu görülmektedir.

2016-2020 yılları arasındaki toplam tarım alanlarındaki değişim incelendiğinde ilçemizin tarım alanlarındaki daralmanın ülke geneline ve İzmir’e oranla daha düşük olduğu görülmektedir. Ülke genelinde tarım alanları %2, İzmir’de %0,6, Ödemiş’te ise %0,38 oranında daralmıştır.

TAHILLAR VE DİĞER BİTKİSEL ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ

İlçemizde bu grupta ağırlıklı olarak kaba yem ürünleri ilk sıralarda yer almaktadır. İlçemizin en önemli geçim kaynaklarından olan Hayvancılığın gelişimi ile beraber kaba yem ürünleri üretimi de artmaktadır.

En yüksek miktarda üretimi yapılan ürün Silajlık Mısırdır. 2020 yılında üretilen 990.000 ton Silajlık Mısır İzmir geneli üretimin %31’i, ülke geneli üretiminin ise %4’ü kadardır. Silajlık Mısır üretim miktarı 2016 yılına göre %16 oranında artış göstermiştir.

Silajlık Mısırdan sonra ikinci sırada Patates gelmektedir. Patates üretimi ile ilçemiz İzmir ili üretiminin %84’lük kısmını, ülke geneli üretimin ise %7’lik kısmını karşılamaktadır. Patates üretimi 2016 yılına göre %21 oranında artmıştır.

İlçemizin üçüncü sıradaki ürünü ise Yem Şalgamıdır. Yem Şalgamı üretimimiz İzmir İli üretiminin %40’ı, ülke geneli üretimin ise %17’si kadardır. Yem Şalgamının kaba yem olarak kullanımı ülkemizde henüz yeterince yaygınlaşmamıştır. Silajlık Mısır veriminin yüksek olması ve devlet destekleri de tercih edilirliğini olumsuz etkilemektedir. Yem Şalgamı üretimi 2016 yılına göre %62 oranında düşüş göstermiştir.

Silajlık Mısır Üretimi (Ton)

Ülke genelinde silajlık mısır üretiminde ilk sırada İzmir ili yer almaktadır. Ödemiş’teki üretim miktarı dahil ülke genelindeki üretimin %11,92’lik kısmı İzmir’de gerçekleştirilmektedir. İlçemiz ise 990.000 tonluk üretim ve %3,64’lük pay ile 6.sırada yer almaktadır. Hayvancılığın yaygınlaşması ile birlikte Silajlık Mısır üretimi de artmaktadır. 2016 yılına göre 2020 yılında %16’lık bir artış gerçekleşmiştir.

Patates (Tatlı Patates Hariç) Üretimi (Ton)

Ülke genelinde 2020 yılı patates üretiminde ilk sırada Niğde ili yer almaktadır. İlçemiz ise 368.108 tonluk üretim ve %7,11’lik pay ile 4 ilin ardından 5.sırada yer almaktadır. 2016 yılına göre 2020 yılında %21’lik bir artış yaşanmıştır.

Yem Şalgamı Üretimi (Ton)

Ülke genelinde yem şalgamı üretiminde ilçemiz İzmir ilinin ardından ikinci sırada bulunmaktadır. Ülke genelinde üretilen yem şalgamının %36’sı İzmir’de, %14’ü ilçemizde üretilmektedir. 2016 yılına göre 2020 yılında yem şalgamı üretimi ülke genelinde %22, ilçemizde ise %62 oranında düşmüştür. Yem Şalgamı ağırlıklı olarak ara ürün kullanılmaktadır.

MEYVELER İÇECEK VE BAHARAT BİTKİLERİ ÜRETİMİ

İlçemizde bu grupta en yüksek miktarda üretimi yapılan ürün 2020 yılında Kestane’dir. İlçemizin en önemli gelir kaynaklarındandır. Ödemiş’te üretilen Kestane miktarı İzmir İli üretiminin %72’si, ülke geneli üretiminin ise %20’si kadardır. Kestane üretim miktarı 2016 yılına göre %155 oranında artış göstermiştir. 

Kestaneden sonra ikinci sırada Yağlık Zeytin üretimi gelmektedir. Ödemiş ilçesi Yağlık Zeytin Üretim miktarı İzmir İli üretiminin %13’ü, ülke genelinin ise %1,3’ü kadardır. Yağlık Zeytin üretimi 2020 yılında 2016 yılına göre %63 oranında artmıştır.

İlçemizin bu grupta üçüncü sırada Kiraz bulunmaktadır. Kiraz üretim miktarı İzmir İli üretiminin %9,68’i, ülke geneli üretimin ise %1,45’i kadardır. 2020 yılında Kiraz üretimi 2016 yılına göre %220 oranında artış göstermiştir.

Kestane Üretimi (Ton)

Ülke geneli 2020 yılı kestane üretiminde %33’lük oranla ilk sırada Aydın İli yer almaktadır. Ödemiş İlçesi 15.000 ton üretim miktarı ile Aydın’ın ardından %20’lik üretim oranıyla ikinci sırada bulunmaktadır. Ülke genelinde kestane üretimindeki %17’lik artışa karşılık ilçemizde %155’lik bir üretim artışı sağlanmıştır.

Yağlık Zeytin Üretimi (Ton)

2020 yılında ülke geneli Yağlık Zeytin üretiminde %23’lük payla ilk sırada Manisa İli yer almaktadır. Ödemiş İlçesi 10.571 ton üretim miktarı ve %1,32’lik üretim payıyla 14. sırada bulunmaktadır. İlçemiz yağlık Zeytin üretimi 2016 yılına göre %63 oranında artmıştır. Yağlık Zeytin üretimi 2020 yılında 2016 yılına göre ülke genelinde %38, İzmir’de %59 oranında gerilemiştir.

Kiraz Üretimi (Ton)

2020 yılı ülke geneli kiraz üretiminde %15’lik oranla ilk sırada İzmir İli yer almaktadır. Ödemiş İlçesi 10.500 ton üretim miktarı ve %1,45’lik üretim oranıyla 17. sırada bulunmaktadır. 2016 yılına göre Ülke genelinde %21 oranında artan kiraz üretimi ilçemizde %150 oranında artmıştır.

SEBZE ÜRETİMİ

İlçemiz sebze ürünleri üretiminde 2020 yılında ilk sırada 45.000 ton üretim ile Sofralık Domates yer almaktadır. İkinci sırada 36.000 ton üretim ile Turşuluk Hıyar, üçüncü sırada 16.800 ton ile Taze Fasulye bulunmaktadır.

İlçemiz Sofralık Domates üretimi İzmir İli üretiminin %22’si, ülke geneli üretiminin ise %0.5’i kadardır. Turşuluk Hıyar üretiminde; İzmir İlinde %63, ülke genelinde ise %17’lik paya sahiptir. Taze Fasulye üretiminde ise İzmir ili üretimindeki pay %31, ülke geneli üretimindeki pay %3’tür.

2020 yılında 2016 yılı üretimine göre ilçemizin üretim miktarı sofralık domateste %14, turşuluk hıyarda %121, taze fasulye ise %37 oranında artış göstermiştir. Aynı dönemlerde İzmir ili sofralık domates üretimi %18 düşmüş, turşuluk hıyar üretimi %61, taze fasulye üretimi ise %27 oranında artış göstermiştir.

Sofralık Domates Üretimi (Ton)

2020 yılı sofralık domates üretiminde ilk sırada %30’luk payla Antalya bulunmaktadır. Ödemiş ilçesi Sofralık Domates üretimi 45.000 tonluk üretimle 32.sırada yer almaktadır.

Turşuluk Hıyar Üretimi (Ton)

2020 yılı Turşuluk Hıyar üretiminde ülke geneline göre %28’lik payla İzmir ili bulunmaktadır. Ödemiş ilçesi Turşuluk Hıyar üretimi 36.000 tonluk üretimle İzmir ve Afyonkarahisar’ın ardından üçüncü sıradadır.

Taze Fasulye Üretimi (Ton)

Ülkemizin fasulye üretiminde %11’lik payla ilk sırada Bursa yer almaktadır. Ödemiş ilçesinin Taze Fasulye üretimi 16.800 tonluk üretim %3’lük pay ile 10.sıradadır.

SÜS BİTKİLERİ ÜRETİMİ

Ülkemizin dış mekan süs bitkileri 2020 yılı üretiminde ilk sırada %39’luk payla İzmir yer almaktadır. İlçemiz ise ülke geneline göre %11, İzmir ili üretimine göre %27’lik payla 3.sıradadır. İlçemizin yıllara göre üretim miktarı incelendiğinde 2016 yılına göre 2020 yılında %0,2’lik bir artışla aynı seviyelerdedir.

Okunma 5254 defa

TÜRKÇETÜRKÇE|ENGLISHENGLISH


tobblogo

ETKİNLİK TAKVİMİ

« Temmuz 2024 »
Pzt Sal Çrş Per Cum Cmt Paz
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

BiZE ULAŞIN

Saraçoğlu Caddesi Atasoy İşhanı No: 3/210   Ödemiş / İZMİR

Telefon: +90 232 545 13 78
Faks: +90 232 545 24 38

JoomShaper